omslag omslag

Wat is Pariëtale Osteopathie?

Parietale osteopathie is het corrigeren van wervels door middel van zachte druk en of handelingen die de blokkade van een wervel opheffen.Dit wordt ook wel manuele geneeskunde genoemd. Een osteopaat is een specialist in het onderzoeken en behandelen van werveldysfuncties.

Bij de manuele geneeskunde is het stellen van de juiste diagnose van groot belang voor het instellen van de juiste therapie.  Een blokkering kan verschillende oorzaken hebben. Vaak is overbelasting van een gewricht als gevolg van een “rare” beweging, een ongeval of een slechte werkhouding de aanleiding tot het ontstaan van een blokkering.

Meestal vindt men bij een patient meerdere blokkeringen. Ook komt het wel voor dat een blokkering in de nek de oorzaak is voor pijn onder in de rug. Een blokkering kan het meest effectief behandeld worden door middel van een “manipulatie”. Dit is een handgreep waarbij een kleine zeer snelle beweging wordt gemaakt waardoor de bewegingsbeperking van het gestoorde gewricht wordt hersteld. Ook effectief is “mobilisatie”van een gewricht waarbij een kleine langzame beweging wordt gemaakt ter herstel van de beweeglijkheid. Een ander aspect van de behandeling dient te bestaan uit maatregelen die moeten voorkomen dat de blokkeringen en daarmee de klachten terugkomen. Dit is afhankelijk van de oorzaak van het ontstaan van de blokkeringen en deze oorzaak moet dan ook worden opgespoord. Daarom is de diagnostiek zo belangrijk. Buiten het stellen van een diagnose en instellen van behandeling kunnen er adviezen of andere therapievormen gegeven worden welke het terugkeren van blokkeringen voorkomen.

Een mens bezit tussen de 208 en 212 botten. Met uitzondering van het tongbeen zijn alle botten door middel van gewrichten met elkaar verbonden. Zij bouwen een eenheid en vormen het menselijke skelet. De structuur bepaalt de functie en de functie creëert de structuur; één van de pijlers van de osteopathie. Aan de botten is deze pijler duidelijk te zien. Om de druk- en trekbelastingen in het lichaam op te kunnen nemen, vormt zich langs talrijke natuurkundige krachtlijnen het zogenaamde sponsweefsel in het bot. Zo worden de zogenaamde trabekels opgebouwd; smalle, lijnvormige structuren in het bot. Deze trabekels worden niet per bot afgegrensd, maar zetten zich, volgens de krachtlijnen, voort in de aangrenzende botten. Zo zijn er duidelijke krachtlijnen in het lichaam in de botten te herkennen. De krachtlijnen zien we ook in de banden en kapsels van de gewrichten terug.

De beweging tussen twee botten is alleen mogelijk wanneer het verbindingsstuk de structuur van een gewricht heeft. De gewrichtsvlakken zijn met kraakbeen bekleedt en gewrichtsvocht maakt een beter glijden mogelijk. Om de beweeglijkheid van een gewricht in te kunnen schatten, kennen we het normale verloop van een beweging, de bewegingsassen en de bewegingsuitslag. Een in zijn beweging beperkt gewricht zal zich in een of meer van deze parameters van een normaal gewricht onderscheiden.

De skeletspieren maken de bewegingen van de botten via de gewrichten mogelijk. Skeletspieren kunnen kracht, uithoudingsvermogen en coördinatie uitdrukken. Spieren hebben zogenaamde contractiele elementen in hun spiervezels. Hiermee kan de spier zich samentrekken of uitrekken en daarmee de beweging uitlokken. Wordt een spier niet meer gebruikt, zoals bij langdurige bedlegerigheid, dan worden de contractiele elementen afgebroken, de spier degenereert en wordt op de lange duur een pees.Manuele geneeskunde houdt zich bezig met het onderzoek en de behandeling van klachten van het”bewegingsapparaat”. Dit wil zeggen: wervelkolom, spieren en gewrichten van armen en benen. Centraal hierbij staat het onderzoek van de gewrichten. Het blijkt namelijk, dat de oorzaak van veel pijnklachten, o.a. “spierpijn”, gezocht moet worden in een stoornis van de beweeglijkheid van een gewricht. Dit laatste wordt ook wel een “blokkering van het gewricht” genoemd. Uw osteopaat in Alkmaar William Schilder is gespecialiseerd in het opheffen van deze blokkades door middel van verschillende technieken waaronder de Strain Counter Strain Methode en de Short-Lever manipulatietechnieken volgens prof. Lauri Hartman.