omslag omslag

Osteopathie behandelt de oorzaak van de klachten door het lichaam als totaal te behandelen via zachte correcties.

Werkwijze

Na telefonische afspraak met uw osteopaat in Alkmaar wordt er een intake gepland. Een 1e consult omvat een anamnese (vraaggesprek), onderzoek en behandeling.

Vervolgens wordt het gehele lichaam onderzocht op mobiliteitsverlies. De osteopaat richt zich hierbij op: het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten); de organen met bloedvaten en lymfestelsel; het cranio-sacraal systeem ( schedel, wervelkolom, zenuwstelsel en hersenvochtcirculatie).

De resultaten van het onderzoek worden met u besproken en er wordt een behandelplan voorgesteld. Het onderzoek en de behandeling gebeuren uitsluitend met de handen. De osteopaat maakt met zachte handgrepen de lichaamsdelen weer beweeglijk in de verwachting dat daarna het lichaam zichzelf weer kan herstellen. Het lichaam heeft hier tijd voor nodig en daarom volgen de behandelingen niet kort op elkaar; na een tot vier weken vindt een herhalingsconsult plaats. Een behandeling duurt dertig minuten tot drie kwartier. Het aantal behandelingen dat noodzakelijk is hangt af van de onderzoeksresultaten en de individuele reactie van de patiënt op de behandeling. Na 3 maanden is er een korte termijn evaluatie en vervolgens is er een check-up na 6 maanden of 1 jaar afhankelijk van het behaalde resultaat.

De osteopaat kan u adviezen meegeven op het gebied van houding, voeding en ontspanning. Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake kan zijn van een onderliggende ziekte, waarvoor osteopathie geen behandeling kan bieden, zal de osteopaat u (terug)verwijzen naar de huisarts of specialist.
Voor het maken van een afspraak is een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk. Osteopaten staan open voor samenwerking en overleg met andere disciplines in de gezondheidszorg.
De gediplomeerde osteopaten staan geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Voor een uitgebreide lijst zie www.osteopathie.nl