omslag omslag

Privacy verklaring Osteopathie Alkmaar

Geplaats op 3 jun 2018

Ook jouw privacy is onze zorg

 

01 | Inleiding

In deze privacyverklaring lees je hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe daar mee omgegaan wordt. We leggen je uit welke persoonsgegevens we verzamelen, voor welke doelen we ze verzamelen en waar jouw gegevens opgeslagen worden.

 

02 | Osteopathie Alkmaar

Osteopathie Alkmaar is een praktijk voor Osteopathie in Alkmaar met 2 osteopaten. Je kunt bij ons terecht voor osteopatisch onderzoek en osteopatische behandelingen.  We behandelen baby’s, kinderen, zwangeren, volwassen, senioren en (top)sporters.

 

03 | Doel gegevens

Behandeldossier

Osteopathie valt binnen de wettelijke regels van de eerstelijnsgezondheidszorg. Dat brengt een heleboel verplichtingen met zich mee. Wij zijn wettelijk verplicht om een correct behandeldossier aan te maken en hierin je persoonlijke gegevens, bijzondere persoonlijke gegevens en behandelgegevens te verwerken. Wij verwerken je persoonlijke gegevens: volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, emailadres, BSN, huisarts en behandelaren, nummer van je identiteitsbewijs, verzekeringsgegevens en bankgegevens. En we verwerken bijzondere gegevens van jou: hulpvraag, klachtenpatroon, ziektegeschiedenis, behandelingen, medicatie, gezinssituatie, leefstijl en hobby’s, aard en verloop van de behandelingen.

4 | Facturatie

Door registers en verzekeraars zijn eisen gesteld waaraan een factuur moet voldoen, hiervoor verwerken wij jouw volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, BSN. Om de factuur aan je te versturen verwerken wij ook je emailadres.

 

Gegevensverstrekking

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, anders dan onze wettelijke verplichting.Soms komt er van patiënten de vraag om een behandelverslag naar andere behandelaren of naar een letselschadeverzekering te sturen.  Wij verstrekken alleen gegevens van de behandeling op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van jou als onze patiënt.

Verwerkers| Crossuite (Web based programma beveiligd)

De (bijzondere) persoonlijke gegevens die je verstrekt, de bevindingen van de osteopaat en de behandelgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt in het geautomatiseerde systeem van Crossuite.  Documenten en mails die je ons stuurt worden bewaard .

 

7 | Opslagperiode

De bewaartermijn van jouw (bijzondere) persoonlijke gegevens is conform de Nederlandse wetgeving.

 

08 | Beveiliging

Alle systemen die wij gebruiken voor opslag van je gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord en beveiligd met een tweestapsauthenticatie. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Osteopathie Alkmaar beveiligd is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

09 | Jouw rechten

Je hebt altijd het recht de verwerkte persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen. Wij geven hieraan altijd binnen 6 weken gehoor, mits dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen die wij hebben.