omslag omslag

Tinitus- als stilte en rust nergens meer te vinden is.

Geplaats op 22 okt 2022

Probeer het je even voor te stellen. Na een lange, vermoeiende dag kruip je eindelijk in bed voor die welverdiende rust. Maar eens je hoofd het kussen raakt en alle geluiden in huis stilvallen, hoor je het. “Pieeeeeeeeeeeep”. Je probeert je er niet op te concentreren, maar hoe meer je je best doet, hoe meer je lichaam zich opspant en hoe verder weg die nodige slaap is. Een uitzichtloze situatie? Of zou een bezoek aan de osteopaat terug rust kunnen brengen?

Een grote impact

Ongeveer 15 tot 20% van de Belgische bevolking krijgt ooit wel eens te maken met tinnitus of oorsuizen. Ongetwijfeld ken ook jij dus enkele mensen die leven met een permanente pieptoon in hun oren.

De gevolgen van deze aandoening mogen niet onderschat worden. Zo heeft tinnitus een duidelijke invloed op het normale functioneren van de patiënt, door onder meer concentratiestoornissen te veroorzaken. Maar ook emotioneel kan het heel zwaar zijn. Door het gebrek aan wat broodnodige stilte en rust kampen heel wat patiënten met depressieve klachten, met soms zelfs suïcidale neigingen tot gevolg.

Wat veroorzaakt tinnitus?

Tinnitus is een ingewikkelde pathologie omdat er heel wat verschillende mogelijke oorzaken zijn, die elk een andere behandeling vereisen en bovendien ook een andere prognose opleveren.

Een eerste onderscheid dat men maakt, is dat tussen subjectieve en objectieve tinnitus. Bij een objectieve tinnitus bestaat het oorsuizen eerder uit een pulserend, kloppend geluid. Via een audiologisch onderzoek slaagt men erin deze pulsaties, die afkomstig zijn van verhoogde druk op bloedvaten in de hals, het oor of de hersenen, aan te tonen (vandaar de term ‘objectief’). Bij een subjectieve tinnitus kan enkel de patiënt de toon waarnemen, die door allerlei zaken uitgelokt kan worden. De meest voorkomende en ook meest gekende oorzaak is gehoorschade na een geluidstrauma. Andere oorzaken voor een subjectieve tinnitus zijn gehoorverlies door ouderdom of onderliggende (al dan niet tijdelijke) aandoeningen zoals een verkoudheid, de ziekte van Menière, een oorprop of problemen gelinkt aan de buis van Eustachius.

Tinnitus door kaakproblemen?

Een laatste type van subjectieve tinnitus is de somatosensorische vorm, waarbij er een probleem is bij de neurologische informatie-uitwisseling. Alle informatie die vanuit ons lichaam naar de hersenen wordt gestuurd, wordt omgezet in een elektrische prikkel, een signaal. Dit kan gaan om zintuiglijke info (tast, geur, geluid etc.), maar ook om andere informatie waar wij ons niet actief bewust van zijn. Bij somatosensorische tinnitus worden de signalen verstuurd vanuit het oor, de kaak en/of de nek door de hersenen met elkaar verward. Verhoogde spanning in de kaakspieren kan dus verkeerdelijk geïnterpreteerd worden als een geluid, waardoor de hersenen bij kaakproblemen een constante piep registreren.

Hoe osteopathie kan helpen

Vooral deze laatste vorm van tinnitus is voor ons als osteopaten erg interessant. Eens we zeker zijn dat er geen acute neurologische problematiek is waarvoor we de patiënt – soms met spoed – moeten doorverwijzen naar een arts kunnen wij aan de slag gaan. Via zachte manuele technieken hebben wij immers een positieve invloed op de spanningen in de kaken en de nek- en halsregio. Intussen is het aangetoond dat een osteopathische behandeling een gunstig effect kan hebben, zowel op de intensiteit van de tinnitus als op de hinder die men ervan ondervindt.

De patiënten waarbij we de onderliggende oorzaak van de tinnitus helaas niet manueel kunnen aanpakken, kunnen we echter wel mee begeleiden in hun traject. Door te werken op de fysieke stressklachten die zij ervaren, zullen zij zich ook mentaal iets rustiger voelen waardoor andere therapieën zoals TRT (tinnitus retraining therapy) of psychotherapie beter aanslaan. Een perfect voorbeeld van hoe een multidisciplinaire aanpak wérkt!