omslag omslag

Osteopathie en Fasciebehandeling

Geplaats op 8 feb 2015

Het myofasciale systeem :

Een van de  kernpunten van de osteopathie is dat het lichaam functioneert als één geheel .
Dit holistische principe kan aan de hand van het myofasciaal systeem toegelicht worden.
Het  bewegingsapparaat  is onderverdeeld in het passieve ( skelet) en het aktieve ( skeletspieren ) bewegingsapparaat
In de osteopathie werken we met dit systeem, maar  we voegen daar iets aan toe: de fascie (latijn: fascia)  en komen
zo tot spiersystemen/ myofasciale assen.
Veel technieken die we toepassen binnen de osteopathie zijn of geheel of deels bedoeld om dit
bindweefselsysteem te behandelen.
Een prachtig voorbeeld hiervan is de FDM behandeling die stoornissen in dit bindweefselsysteem effectief behandeld.
De fascie is bindweefsel wat letterlijk alles met elkaar verbindt , het ligt over en tussen spieren ,
spiergroepen,bloedvaten en zenuwen.
Foto
De fascia in een levend persoon:
Het vervult verschillende functies waaronder:
1: functioneert als glijvlak rondom spieren en orgaanstructuren
2: werkt als ophangsysteem voor organen
3: geleidt krachten van spieren naar andere bindweefselstructuren
4: vormt een beweegbare envelop voor bloedvaten  / zenuwen wanneer ze door en tussen spieren passerenDe fascie kan ook worden genoemd naar de plek waar je hem tegen komt in het lichaam ( anatomie)
De volgende klassieke indeling is:
1: Oppervlakkige fascie  : ligt vlak onder de huid en is hiermee verbonden
2: Diepere fascie : ligt rondom de spieren
3: Orgaan fascie : ligt rondom organen ( verrassend genoeg)

De orgaanfascie omvat de organen als een dubbellaag, met daartussen een laag cellen die vocht produceren en daardoor een soepel glijvlak vormen.
De dubbellaag fascie die om organen heen ligt heeft per locatie een eigen naam, zoals peritoneum ( buikvlies) , meningen
( hersenvlies) , pleura ( longvlies) , pericard (hartvlies ) .
Wanneer we in de osteopathie spreken van het behandelen van organen dan bedoelen we dit systeem, het bindweefsel (o.a fascia) dat een relatie heeft met dat orgaan / orgaansysteem.
Bindweefsel ( waaronder de fascie valt) is plastisch , het verandert wanneer de omstandigheden veranderen.
Het kan reageren op interne en externe factoren zoals ontstekingen , operaties , bewegingspatroon etc.
We trachten met de fasciale technieken binnen de osteopathie disfuncties in dit systeem te behandelen , om zo de
bewegelijkheid ervan te herstellen.
Hoewel deze technieken anders zijn dan klassieke fysiotherapeutische behandeltechnieken zijn de achterliggende
toegeschreven werkingsmechanisme niet anders.
“We constateren bindweefselveranderingen ( in de vorm vorm van bewegingsverlies , verandering van kwaliteit van bewegen) en we passen daar manuele technieken op toe om bewegelijkheid te herstellen.
We doen dit omdat we weten dat de spanning / ontspanning van bindweefsel is te beïnvloeden met onze handen”Een osteopaat zal deze visie van uw  klachten altijd plaatsen in een breder concept.
Zeker wanneer de klacht chronisch is ( rug , nek , schouder , buikklachten etc.) heeft de myofasciale / fasciale
insteek een grote meerwaarde.