omslag omslag

Kostenbesparing door osteopathiebehandeling

Geplaats op 1 mrt 2015

Behandelingen via de osteopaat verlichten de klachten en zorgen voor een verlaging van de kosten op het gebied van geneesmiddelen, materialen, medicijnkosten en ziekenhuisuitgaven per patiënt met ongeveer de helft, blijkt uit een onderzoek dat twee jaar in beslag nam.

Dit belangrijke onderzoek is uitgevoerd van 2012 tot en met 2014, door de Duitse ziektekostenverzekeraar BKK Advita.

De (NVO) Nederlandse Vereniging van Osteopathie ziet in dit onderzoek een bevestiging van eigen ervaringen en doet een oproep aan Nederlandse ziektekostenverzekeraars tot eenzelfde efficiëntie-onderzoek.

De duitse ziektekostenverzekeraar BKK Advita volgde het declaratieproces van 780 verzekerden, die in de periode 2012-2014 werden behandeld door een ostepaat. Voor elke betreffende patiënt startte deze onderzoeksperiode een half jaar vóór aanvang van de behandeling en eindigde zes maanden na beëindiging hiervan. Bij uitwerking van de resultaten bleken de gemiddelde kosten per patiënt op het gebied van geneesmiddelen, materialen en ziekenhuisopnamen met zo’n 45 procent te zijn gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor. 

Verzoek aan de Verzekeraars
Voorzitter van de NVO (Ton Kouwenberg), roept ziektekostenverzekeraars in Nederland op tot een soortgelijke kosten vergelijking. “We zijn voortdurend op zoek naar besparing van de uitgaven in de geneeskundige zorg. Om deze sector voldoende sturingsmogelijkheden te geven zijn dergelijke efficiëntieonderzoeken in Nederland van groot belang. Deze cijfers bevestigen in elk geval de ervaring van onze leden en patiënten en vormen een bewijs van de grote doeltreffendheid en nut van de osteopathie.”