omslag omslag

Kaakklachten en osteopathie

Geplaats op 23 apr 2016

Uit recent onderzoek blijkt dat 60% van de bevolking last heeft van kaakklachten. Met name spanningshoofdpijn en nekklachten kunnen voortkomen uit een verstoring van het kaakgewricht.

In principe kan iedereen op elke  leeftijd met deze klachten te maken krijgen. Ook alle personen die langere tijd onder een chronische stress leven behoren tot de risicogroep.

De eerste symptomen kunnen zijn: klikken en knarsen van het kaakgewricht, pijnklachten in en om het kaakgewricht, oorsuizen, spanningshoofdpijn in het slaapbeen gebied, nekklachten etc.

Terugkomende middenoorontstekingen met een vermindering van het gehoor vinden bij volwassenen dikwijls hun oorzaak in een slechte ventilatie van de buis van Eustachius. Door chronische spierspanning wordt het openen en sluiten van de buis tijdens het slikken beperkt.

Spanningshoofdpijn is de meest gevonden vorm van hoofdpijn in relatie tot kaakproblematiek, maar kan ook de  uitlokkende factor zijn voor migraine .

Oorzaken van kaakklachten kunnen traumatisch zijn, zoals een val of stoot op de kaak, het trekken van een kies, kaakbreuk, whiplash etc.

Oudere patiënten kunnen te maken krijgen met slijtage van het kaakgewricht door langdurig niet goed functioneren van het gewicht.

Soms komen de klachten elders uit het lichaam voort, zoals klachten in de wervelkolom waardoor de rest van de wervelkolom moet compenseren en vervolgens het hoofd hals gebied onevenredig belast wordt.

De osteopaat is getraind om te kijken waar de oorspronkelijke klacht vandaan komt en kan vervolgens de balans herstellen waardoor het gewricht weer normaal kan functioneren.

De behandeling kan bestaan uit behandelen van het kaakgewricht, het trainen van het sturend vermogen van de spieren rond het kaakgewricht waardoor de pijn verdwijnt en de functie verbeterd.

Door recente bijscholing van de autoriteit op dit gebied Philip van Caille uit Zwitserland zijn wij in staat om onze patiënten de meest optimale behandeling te bieden op dit gebied.