omslag omslag

Energie geneeskunde en gezondheid.

Geplaats op 30 jan 2016

Er is steeds meer aandacht vanuit de wetenschap naar de relatie van energie op gezondheid. Een wetenschappelijk tijdschrift Global Advances in Health and Medicine verkent de wetenschap van energiegeneeskunde en publiceert toonaangevende artikelen die verder ingaan op genezen met energie. Tevens kijkt men naar de waarde van mindfulness en mediteren.
De traditionele Chinese geneeskunde en Ayurveda maken al eeuwenlang gebruik van een vitale kracht als ‘Qi’ en ‘prana’ om genezing te stimuleren.

De eenzijdige focus op ziekte is ten koste gegaan van holistische gezondheid. Voor verdere verbetering van de zorg is herstel van visie op totaal welzijn nodig’
De waarde van mindfulness en mediteren binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt steeds vaker door onderzoek onderschreven. Recent onderzoek in het medische vakblad The Lancet laat zien dat mindfulness het terugvalrisico bij depressie verlaagt.

“De resultaten bieden echter wel een nieuwe keuze aan de miljoenen mensen die last hebben van terugkerende depressies en daarvoor herhaalrecepten gebruiken”, aldus de onderzoekers.

Antidepressiva hebben nog steeds veel bijwerkingen, denk aan: constipatie, gewichtstoename, beïnvloeding van het rijgedrag, droge mond, seksuele dysfunctie, agressief gedrag en zelfmoordneigingen. Mediteren en Mindfulness bieden een natuurlijk alternatief zonder bijwerkingen.
Meditatie helpt bij reeks psychische- en lichamelijk klachten.
Het niet goed functioneren van de amygdala geeft een reeks psychische en lichamelijk klachten. De amygdala dankt haar naam aan haar amandelvormige structuur en wordt gevormd door vijf afzonderlijk functionerende kernen, diep in een deel van de hersenen (de temporale kwab). Het lijkt dat er een koppeling bestaat tussen de verwerking van emotionele gebeurtenissen en de reactie hierop van het autonome zenuwstelsel.

Het niet goed functioneren van de amygdala, bijvoorbeeld door een ontwikkelingsstoornis, een beschadiging of een onbalans in de zenuw overdracht-huishouding, wordt in verband gebracht met onder andere verschillende angst -en stemmingsstoornissen, depressie en autisme.

Ook bij drug- en alcoholverslavingen zou de werking van de amygdala belangrijk zijn. Voeding voor de geest zoals mindfulness en meditaties, maar ook goed voedsel spelen een belangrijke rol in het balanceren van de amygdala.
Gebukt gaan onder geestelijke druk Iedereen heeft weleens last van vermoeidheid, slaapproblemen, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, misselijkheid, maag- en darmsymptomen, angst, depressiviteit of duizeligheid. Waarom leidt dit bij sommigen tot ziekte en ziektegedrag? Waar het telkens op neerkomt, is dat de balans zoek is tussen draagkracht en draaglast.

Bekend is inmiddels dat angst het sympathische zenuwstelsel aanjaagt. Wat onder meer leidt tot hartkloppingen, darmstoornissen en dergelijke.
Voor een goede balans tussen draagkracht en -last speelt de wijze waarop het zenuwstelsel omgaat met externe en interne prikkels een cruciale rol. In dat geheel is de rol van de amygdala, ook weleens het ‘emotionele brein genoemd’, belangrijk.

Het is een klein onderdeel van het hersengebied (limbisch systeem) met zeer belangrijke taken en is betrokken bij het ervaren, verwerken en aansturen van verschillende emoties. Het limbische systeem heeft als functie de regeling van honger, dorst, agressie, reukgewaarwording, agressie, seksualiteit en het reguleren van alle klieren met interne secretie.
Uit allerlei onderzoeken in de prakijk blijkt hoe gunstig de werking van meditatie en mindfulness is;
Meditatie verlaagt de bloeddruk en vermindert psychologische stress.Een studie uit 2009 is de eerste gerandomiseerde gecontroleerde studie die aantoont dat meditatie, een door psychologische stress veroorzaakte hoge bloeddruk kan verlagen. Bovendien zorgt het ervoor dat jonge volwassenen met een verhoogd risico op hoge bloeddruk beter kunnen omgaan met stresssituaties en op die manier hun risico op een hoge bloeddruk aanzienlijk kunnen verminderen [9].
Meditatie helpt bij huidklachtenEen wetenschappelijke studie wees uit dat stress een belangrijke negatieve factor is bij het herstel van wonden. Deze bevinding sluit nauw aan bij reeds eerdere observaties dat door chronische stress de huid gevoeliger raakt voor ziekten.

Zo is bekend dat huidziekten zoals psoriasis, eczeem en zelfs melanomen verergeren wanneer er sprake is van chronische stress. Ook zijn mensen met stress minder bestand tegen infecties en verlaagt het de werking van hun immuunsysteem. Ze zijn vatbaarder voor zowel bacteriële als virale infecties [10, 11].
Meditatie helpt bij metabool syndroom.Meditatie verbetert de bloeddruk en de insulineresistentie bij personen met vaatziekten.
Meditatie helpt bij reuma.
Meditatie vermindert stress, ziekteactiviteit en niet-specifieke ontstekingen bij mensen met reumatoïde artritis (RA).

Stressvolle gebeurtenissen geven hersenverkleining. Het blijkt dat bij stressvolle gebeurtenissen op jonge leeftijd de hippocampus (de amygdala) in zijn ontwikkeling achterblijft. Er zijn aanwijzingen dat bij depressieve mensen en bij mensen met PTTS (posttraumatische stressstoornis) het volume van de hippocampus verkleint. Dit is consistent met de veronderstelling dat langdurige blootstelling aan het stresshormoon cortisol een beschadiging geeft van neuronen in de hippocampus.

Het krijgen van kinderen die later angstig of depressief van aard zijn, komt vaker voor bij moeders die zich tijdens of kort na de zwangerschap angstig of depressief voelen. Kinderen die de relatie met hun ouders als volwassene als ‘kil’ lijken te hebben ervaren, vertonen een verhoogde cardiovasculaire reactie bij stress.

Ook diegenen die in hun jeugd misbruikt zijn, tonen als volwassenen hogere stressreacties. Er blijkt voldoende bewijs te zijn voor de stelling dat verwaarlozing, misbruik en tijdelijke scheiding van de moeder een negatieve invloed op het sociaal-emotioneel functioneren uitoefent. Zelfs dus ook nog op latere leeftijd.
Verwaarlozing geeft schade aan hersenen Bij extreme verwaarlozing tonen CT-scans van 3 jarige kinderen een duidelijk waarneembare verkleining van de hersenen aan. De schade aan de hersenen bij het in de steek gelaten worden, is mede afhankelijk van het tijdstip waarop dit gebeurt. Onmiskenbaar is, dat hoe vroeger dit gebeurt des te schadelijker het is. Op jonge leeftijd, fysiek en/of emotioneel, in de steek gelaten worden heeft grote gevolgen voor de uitrijping van de hersenstructuren. Grote gevolgen in het gedrag en leerprestaties.

Vooral het limbische systeem, waar de amygdala dus een onderdeel van uitmaakt, is voor zijn uitgroei en rijpen sterk afhankelijk van sociaal contact en van voldoende ‘warme’ emotionele input. Het voorstaande maakt begrijpelijk hoe gunstig meditatie op de amygdala kan uitpakken. Er is een specifieke meditatievorm waarbij nadrukkelijk contact gezocht wordt met de amygdala.

De oosterling noemt dit punt de ‘zetel van brahma’. Een innerlijk centrum van diepe rust.
Het gemak waarmee dit punt innerlijk gevonden kan worden en de wijze waarop iemand dit meditatieve punt ervaart geeft informatie naar de wijze waarop iemand zichzelf beleeft.
Goede voeding en balans tussen draagkracht en draaglast moet een oplossing kunnen bieden aan het bombardement van emoties en stress van het dagelijks leven.