omslag omslag

Wie gezond eet heeft geen vitaminen nodig??

Geplaats op 31 aug 2012

 16 januari 2012 | ndn | ‘Wie ‘gezond’ eet, heeft geen extra vitaminen en mineralen nodig, zegt het Voedingscentrum. “Onjuist”, schrijven Gert Schuitemaker en Toine de Graaf in hun nieuwe boek ‘Fit met Voedingssupplementen’. De normen van het Voedingscentrum zijn gebaseerd op drijfzand.

Het voedingscentrum gaat af op de Gezondheidsraad. Maar het advies van de Gezondheidsraad, is vaak alweer verouderd op het moment dat het verschijnt. Dit is nu eenmaal inherent aan de wijze waarop de adviezen tot stand komen. Een dagelijkse aanvulling op de voeding is absoluut nodig, voor elke Nederlander, aldus Gert Schuitemaker en Toine de Graaf.

De auteurs vinden dat Voedingscentrum en artsen de Nederlander tekort doen, door vast te houden aan hun dogma’s. Het Voedingscentrum houdt de deur dicht voor voedingssupplementen en wakkert de koudwatervrees aan. Gert Schuitemaker en Toine de Graaf zijn onder meer hoofd- en eindredacteur van het tijdschrift Fit met Voeding. Beiden hebben een jarenlange ervaring met het schrijven over voeding, voedingssupplementen en gezondheid. Hun boek is de weerslag van jarenlang onderzoek en bevat vierhonderd literatuurverwijzingen.De NDN redactie maakt zich al jaren sterk voor de combinatie van biologische voeding gecombineerd met suppletie naar aanleiding van onderzoek (zie eerdere nieuwsberichten uit het archief).

Nutrition Journal; suppletie geeft betere gezondheid

In het toonaangevende tijdschrift Nutrition Journal is een studie gepubliceerd die laat zien dat mensen die verschillende supplementen voor langere periode gebruiken, een betere gezondheid hebben. Ruim 270 trouwe slikkers van supplementen zijn vergeleken met ruim 600 niet-gebruikers en 100 supplementgebruikers.

Er werd een grote diversiteit aan supplementen gebruikt in de onderzoeksgroep. Deze onderzoeksgroep had een betere gezondheidsconditie, minder kans op marginale vitaminen- en mineralentekorten, hoge bloeddruk en diabetes. Dit onderzoek liet ook zien dat trouwe supplementen gebruikers bewuster leven en eten en een supplement niet gebruiken als vervanging van een gezonde voeding en/of levensstijl.

Landbouwmethoden

De intensieve landbouwmethoden van de laatste decennia hebben ertoe geleid, dat ons voedsel ernstig in kwaliteit is achteruitgegaan. Planten hebben een diversiteit aan mineralen en spoorelementen nodig om te groeien en om vitamines, aminozuren, essentiële vetzuren, enzymen en smaakstoffen te maken. De kunstmest levert zes tot acht verschillende stoffen, maar nog lang niet de vijftig verschillende mineralen, die een plant werkelijk nodig heeft (en ook de mens).De plant groeit wel, maar door gebrek aan essentiële spoorelementen wordt de plant zwakker en wordt daardoor gevoeliger voor ziektes. Dit betekent inzet van extra bestrijdingsmiddelen. De plant neemt zware metalen op uit de bodem en te grote hoeveelheden nitraten. De overdosis aan nitraten kan worden omgezet in de ongewenste nitrosamines.

Minder vitaminen en mineralen in groenten en fruit

Uit onderzoek in Engeland blijkt hoezeer de mineralengehaltes van diverse groenten verlaagd zijn sinds de afgelopen 50 jaar. Doordat het mineralengehalte zo sterk is gedaald, kan de plant niet voldoende vitamines maken. Onderzoek in Spanje gaf aan dat een sinaasappel in 1970 nog 65 mg vitamine C bevatte en in het jaar 2000 nog maar 16 mg. Ook het onrijp plukken van fruit speelt een rol bij de verminderde aanmaak van vitamine C.

Andere factoren spelen ook een rol bij de verminderde opnames aan vitamines en mineralen. Voedingsmiddelen worden langdurig opgeslagen voordat ze worden verkocht. Dat proces gaat nog even door in de koelkast bij de consument. Tijdens diepvriezen gaan B-vitamines voor een deel verloren. Foliumzuur is zeer thermolabiel, zodat na het koken van groente dit vitamine geheel verdwenen is. Per dag neem je nog maar 5 % van de dagelijkse behoefte aan foliumzuur op uit de voeding.

Voorkom lukraak slikken

De voeding levert helaas niet meer alle nutriënten die de mens dagelijks nodig heeft. Aanvulling met een uitgebalanceerd vitamine/ mineraalsupplement is eerder een noodzaak dan een luxe. Aan te raden is om lukraak slikken te voorkomen, de suppletie naar aanleiding van bloedonderzoeken in te zetten. Natuur diëtisten kunnen u begeleiden met een goed afgestemde biologische voeding en indien nodig met aanvullende suppletieadviezen. Klinische natuurdiëtisten doen tevens aanvullende bloedonderzoeken naar de voedingsstatus.

Artsen weten meestal niet dat de geneesmiddelen die ze voorschrijven voedingstoffenvoorraden in het lichaam kunnen uitputten en dat eventuele ‘bijwerkingen’ vaak onbehandelde voedingstekorten zijn. Als ze deze vermeende bijwerkingen vervolgens behandelen met andere medicijnen, kan dat de tekorten verder opdrijven.

Illegale pesticiden in opmars

Naast farmaceutische middelen veroorzaken pesticiden ook roofbouw op de nutriënten voorraden in het lichaam. Pesticiden waren al een bedreiging voor de gezondheid, maar nu komt er nog een ‘onzichtbare bedreiging’ bij op dit gebied. Europol heeft 13 januari 2011 bekend gemaakt dat de handel in illegale en namaak bestrijdingsmiddelen in Europa snel toe neemt. Volgens Europol is zeker 25% van de in omloop zijnde pesticiden illegaal. Deze bestrijdingsmiddelen bedreigen de gezondheid van zowel de boeren als de consumenten. Bovendien vormen zij een risico voor de natuur en het milieu in de omgeving van de bedrijven. De EU lidstaten waar de handel is aangetroffen lopen grote risico’s voor de oogst van landbouwproducten. Bovendien bevatten de illegale pesticiden bestanddelen die een regelrechte bedreiging vormen van zowel milieu als volksgezondheid. Nederlandse boeren krijgen eveneens last van illegale pesticiden. Hun akkers worden mogelijk blijvend verontreinigd met neppesticiden. Dit betekent nog meer overuren voor de leverbiotransformatie (ontgifting) en kans op (blijvende) schade aan de CYP enzymen. Hiervoor zijn extra nutriënten nodig om dit ‘huiswerk (ontgifting en reparatie aan enzymsystemen)’ goed te kunnen doen.

Resistente bacteriën en schimmels

Biologische voeding en voedingssupplementen dragen bij aan een gezond werkend immuunsysteem. Het wordt steeds belangrijker om hier actief aan te werken. Het blijkt namelijk dat er steeds meer resistentie voorkomt van bacteriën en schimmels. Om aanvallen van bacteriën, virussen en schimmels te overleven is een goed immuunsysteem noodzakelijk.

Per jaar overlijden in Nederland ongeveer 50 mensen aan een ernstige longinfectie die veroorzaakt wordt door een resistente stam van de schimmel Aspergillus fumigatus. Die stam kwam voor 2000 nog niet voor in Nederland, maar is door het gebruik van schimmelbestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw aan een opmars bezig.

Het is vermoedelijk een onbedoeld bijeffect van middelen die in het milieu worden gebruikt”, stelt arts-microbioloog Paul Verweij van het UMC St. Radboud in Nijmegen. Verweij deed onderzoek naar de resistente schimmel. “We vermoeden dat per jaar 200 tot 400 patiënten ernstig ziek worden door de schimmel, en dat tientallen van hen overlijden.”

Alleen maar mensen die al ziek zijn, kunnen extra ziek worden van de resistente schimmel. “Hij komt in de natuur veel voor; iedereen ademt de schimmels iedere dag in. Als je echter al verzwakt bent, word je er extra ziek van en kan je er zelfs aan overlijden”, aldus Verweij. (anp/svm)

De resistente Aspergillus schimmels komen voor in ondermeer in potgrond, bakken met bioafval, composthopen en in matrassen. De resistentie is waarschijnlijk ontstaan na toelating in 1990 van gewasbeschermingsmiddelen die azolen bevatten. RIVM sluiten het verband niet uit, maar hebben er net als de Voedsel- en Waren Autoriteit nog geen onderzoek naar gedaan. Al met al redenen om uw gezond zelf ter hand te nemen!

Commentaar NDN

De NDN deelt de mening van Schuitemaker en de Graaf, als zij schrijven in hun nieuwe boek ‘Fit met Voedingssupplementen’, het vreemd te vinden dat ‘biologisch’ is toegevoegd aan het woord ‘voeding’, terwijl ‘biologische voeding’ juist de normale voeding is.

Bewust leven door een gezonde ‘ biologische voeding’ en een gezonde levensstijl plus een uitgekiend kwalitatief voedingssupplementengebruik heeft al eerder uitgewezen positieve effecten te geven op de gezondheid van mensen. Laten we hopen dat dit besef ook door dringt bij het voedingscentrum en de verzekeringen. Persoonlijke budgetten waar men kan kiezen voor een natuurlijke aanpak en een beloning van deze levensstijl met lagere premies zou een absolute opsteker zijn.

Citaat uit het boek ‘Fit met Voedingssupplementen’:

Hippocrates, de grondlegger van de geneeskunde, typeerde voeding als het medicijn van het leven. Wie zijn gedachtegang volgt, komt al snel uit op deze oneliner: eerst voeding, dan medicijnen. Maar de arts doet het net andersom: eerst medicijnen, en dan nog geen voeding.